Insuren

Silnik dla Ankiet Internetowych

Cała ankieta na podstawie jednego pliku XML.

Jest to program pozwalający w prosty sposób stworzyć ankietę internetową. Napisany w języku Python, używa bazy danych PostgreSQL.

Oto oryginalny tekst, wysłany na grupę dyskusyjną żeby zaanonsować Insuren:

Napisałem niedawno prościutki silnik do ankiet internetowych. W jednym pliku definiuje się całą zawartość ankiety: podział na ekrany wizarda, listę pól do wypełnienia i typy danych (na razie liczba całkowita i tekst). Na podstawie tej definicji generuje się skrypt SQL który zakłada bazę danych (z tabelami słownikowymi). Potem skrypt CGI napisany w Pythonie wyświetla formularze, sprawdza ich poprawność i na koniec zapisuje wynik do bazy danych (PostgreSQL).

Gdyby pisać obsługę takiego wizarda i zawierać jego logikę w kodzie, wtedy jedna zmiana jakiegoś pola powoduje konieczność modyfikacji kodu w wielu miejscach (i modyfikacji bazy danych). Tutaj wpisuje się nowe pole w jednym miejscu i reszta odbywa sie automatycznie.

Oczywiście nie przewidujemy zmiany zestawu pól w połowie zbierania danych… :-)

Silnik jest naprawdę bardzo prosty. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Licencja GPL.

Last modified on Mon Jul 02 11:09:56 +0100 2007.