Elementarz Aikido

Elementarz Aikido to to niezbyt długie omówienie zasad tej sztuki walki, stworzonej przez Morihei Ueshiba. Niniejszy dokument to tłumaczenie angielskiego oryginału, datowanego przez autora na marzec 2002.

Pliki źródłowe tłumaczenia są w formacie Oasis XML Docbook, co pozwala przetwarzać dokument na różne formaty: zwykły tekst, HTML, RTF i PDF.

Last modified on Mon Jul 02 11:08:32 +0100 2007.