Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauki
Mgr inż. Jarosław Żeliński 

Metryka - WIT Jarosław Żeliński
Autor
mgr inż. Jarosław Żeliński
Firma
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
Opis

Jarosław Żeliński. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1991 roku w branży informatycznej, początkowo jako analityk, później także projektant architektury informacyjnej systemów. W latach 2000–2004 cztery roczne kontakty jako analityk rynku i menedżer działu rozwoju produktów. OD 2004 roku prowadzi niezależną działalność jako ekspert w obszarze analizy biznesowej i projektowania systemów. Od 1998 prowadzi samodzielne prace badawcze nad stosowaniem modeli w analizach systemowych. Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji w prasie branżowej, literaturze naukowej. W 2016 roku, nakładem wydawnictwa One Press, ukazała się autorska monografia Analiza Biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji. Prowadzi wykłady z zakresu analizy biznesowej i modelowania. Początkowo od 2005 roku Akademia Morska w Gdyni, od 2015 roku w WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN.

___

j.zeliński@wit.edu.pl 

 

ORCID https://orcid.org/0000–0002-8032–4720 

 

Spis treści

1. Zdalna nauka

Tak się złożyło, że ogłoszono Stan Epidemiczny (więcej na stronie Ministerstwo Zdrowia) więc uczelnia stoi przed wyzwaniem jakim jest prowadzenie nauki zdalnie. Studentów proszę o większą samodzielność i zaangażowanie. Systematycznie i w miarę możliwości będę udostępniał materiały dydaktyczne, będa także kontrolowane postępy.

2. Przedmioty, które prowadzę

Studia Stacjonarne

2.1. Inżynieria oprogramowania Wykłady

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy i projektowania obiektowego, architektonicznymi obiektowymi wzorcami projektowymi. Uzupełnieniem jest omówienie metod strukturalnych.

2.1.1. Zalecana literatura
Nazwa
Opis
Coad, Peter, and Edward Yourdon. 

Analiza obiektowa. Translated by Danuta Szczepańska-Wasersztrum and Rafał Sztencel, Oficyna Wydawnicza Read ME, 1994.

Díaz, Vicente García, et al. 

Advances and Applications in Model-Driven Engineering. IGI Global, 2001, https://www.igi-global.com/book/advances-applications-model-driven-engineering/75847.

Żeliński, Jarosław

Grupa Wydawnicza Helion. Analiza biznesowa: praktyczne modelowanie organizacji. Wydawnictwo Helion, 2017.

2.2. Laboratorium inżynierii oprogramowania

Celem zajęć jest praktyczne opracowanie analizy i modelu oprogramowania z wykorzystaniem oprogramowania CASE firmy Visual-Paradigm.

Studia Niestacjonarne

2.3. UML Zarządzanie Zakresem I Wymaganiami Projektu

Celem zajęć jest poznanie zagadnień z obszaru analizy i projektowania obiektowego, oraz nabycie umiejętności praktycznego stosowania notacji UML i narzędzi CASE oraz specyfikowania wymagań na oprogramowanie metodami zorientowanymi na model (patrz MDA i MDE).

2.4. Modelowanie i symulacja procesów BPMN

Celem zajęć jest poznanie metod analizy i dokumentowania modeli procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN, wykorzystanie modeli do prowadzenia symulacji (obliczeń) czasu o kosztów zadań i procesów.

2.5. Zarządzanie wiedzą w organizacji procesowej

Celem zajęć jest poznanie zagadnień z obszaru zarządzania wiedzą i informacją oraz praktyczne opanowanie umiejętności wykonania analizy i projektowania systemu informacyjnego.

2.6. Warsztaty pracy grupowej

Zajęcia praktyczne zorientowane na zastosowanie zdobytej, w toku studiów, interdyscyplinarnej wiedzy, do opracowania dokumentacji zawierającej analizę biznesową i systemową organizacji.

Studia Podyplomowe

2.7. Modelowanie procesów - stosowane notacje

Celem zajęć przegląd kluczowych stosowanych notacji stosowanych w analizie biznesowej i modelowaniu procesów biznesowych: BPMN, eEPC, DFD.

2.8. Systemy pojęciowe i ontologie

Celem zajęć jest poznanie zagadnień i praktycznej umiejętności z obszaru zastosowań ontologii i systemów pojęciowych.