Transport ciężarowy, ADR towary niebezpieczne wywóz gruzu, nieczystości. Międzynarodowy (krajowy zagraniczny) Wrocław dolnośląskie. Budownictwo transport materiałów sypkich kruszyw: piasku, ziemi, żwiru, kamienia gruzu. Łatwopalnych, podbudowa terenu, sprzedaż Wywóz nieczystości transport wywrotką Antworka. Województwo dolnośląskie roboty rozbiurkowe i porządkowe, wyrównywanie terenu usługi budowlane, teansport specjalistyczny.